VAMPIRE MEET N SUCK

Demo Disk: VAMPIRE MEET N SUCK

Baba yetu, yetu uliye

Mbinguni yetu, yetu, amina

Baba yetu, yetu, uliye

Jina lako litukuzwe

Baba yetu, yetu uliye

Mbinguni yetu, yetu, amina

Baba yetu, yetu, uliye

Jina lako litukuzwe

Utupe leo chakula chetu

Tunachohitaji utusamehe

Makosa yetu, hey

Kama nasi tunavyowasamehe

Waliotukosea, usitutie

Katika majaribu, lakini

Utuokoe, na yule, milele na milele

Baba yetu, yetu uliye

Mbinguni yetu, yetu, amina

Baba yetu, yetu, uliye

Jina lako litukuzwe

Baba yetu, yetu uliye

Mbinguni yetu, yetu, amina

Baba yetu, yetu, uliye

Jina lako litukuzwe

Ufalme wako ufike utakalo

Lifanyike duniani kama mbinguni, amina

Baba yetu, yetu uliye

Mbinguni yetu, yetu, amina

Baba yetu, yetu, uliye

Jina lako litukuzwe

Baba yetu, yetu uliye

Mbinguni yetu, yetu, amina

Baba yetu, yetu, uliye

Jina lako litukuzwe

Utupe leo chakula chetu

Tunachohitaji utusamehe

Makosa yetu, hey

Kama nasi tunavyowasamehe

Waliotukosea, usitutie

Katika majaribu, lakini

Utuokoe na yule msiba milele

Baba yetu, yetu, uliye

Jina lako litukuzwe

Baba yetu, yetu, uliye

Jina lako litukuzwe

Follow us on Twitter:

http://twitter.com/adamkovic

http://twitter.com/brucegreene

http://twitter.com/jameswillems

http://twitter.com/billiegoatdog

Tshirts n stuff: https://store.roosterteeth.com/

Binge Mode

More Demo Disk

See All Demo Disk Videos

Other Videos You'll Like

Comments (0)

Join The Video Beta X